Tool mã hóa code js Blogspot

Zubi Cloud dưới dây sẽ cung cấp 1 số thư viện cần thiết quan trọng khi thiết kế template Blogspot chuyên nghiệp, Mã hóa code Blogspot, mã hóa javascript, mã hóa html, mã hóa css, mã hóa js

Hướng dẫn
Bước 1: Dán Code bạn cần mã hóa vào khung.
Bước 2: Các bạn thực hiện chọn một trong những thao tác sau:

  • Nhấn nút Mã hóa để mã hóa code của bạn.
  • Nhấn nút Chọn tất cả để chọn toàn bộ code.
  • Nhấn nút Xem thử để xem trước kết quả.
  • Nhấn nút Giải mã để giải mã trang web được mã hoá bằng công cụ này.
  • Nhấn nút Làm lại để thao tác mã hóa lại.