Hướng dẫn thay đổi phiên bản PHP trong CyberPanel

Truy cập vào Admin CyberPanel thông quan tài khoản id.zubicloud.com mà chúng tôi đã cung cấp trong quá trình bạn mua Hosting tại Zubi Cloud.

Hướng dẫn thay đổi phiên bản PHP trong CyberPanel
Hướng dẫn thay đổi phiên bản PHP trong CyberPanel

Click vào Manager (trang web mà bạn muốn thay đổi PHP) như hình dưới

Hướng dẫn thay đổi phiên bản PHP trong CyberPanel
Hướng dẫn thay đổi phiên bản PHP trong CyberPanel
Hướng dẫn thay đổi phiên bản PHP trong CyberPanel
Hướng dẫn thay đổi phiên bản PHP trong CyberPanel
Hướng dẫn thay đổi phiên bản PHP trong CyberPanel
Hướng dẫn thay đổi phiên bản PHP trong CyberPanel

Chọn bản PHP muốn thay và bấm nút Thay đổi PHP

Vậy là xong, dễ phải không?0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments