Hướng dẫn Fix lỗi không upload được file trong CyberPanel

Khi sử dụng Upload file trực tiếp qua CyberPanel, chúng ta sẽ gặp lỗi như sau: Can not be uploaded Error message CyberPanel. Với control CyberPanel khi sử dụng ít nhiều bạn sẽ gặp một lỗi rất khó chịu đó là lỗi can not be uploaded Error message CyberPanel khi thực hiện Upload file lên thông qua File Manager.

 

Với file dung lượng lớn hay dung lượng nhỏ đều gặp lỗi này. Đây là một lỗi từ Control. ở bài viết này, Zubi Cloud chia sẻ cho người dùng đang sử dụng Cloud Server cài đặt Control CyberPanel để quản lý VPS.

Các bước Hướng dẫn Fix lỗi không upload được file trong CyberPanel như sau:

Hướng dẫn Fix lỗi không upload được file trong CyberPanel

Bước 1: Truy cập SSH vào máy chủ

Chạy lệnh sau:

php -i | grep php.ini

Ở đây sau khi mình grep thì kết quả trả về là

Loaded Configuration File => /usr/local/lsws/lsphp71/etc/php.ini

Mở file sau theo đường dẫn dưới đây để chỉnh sửa:

/usr/local/lsws/lsphp71/etc/php.ini

Sau khi mở file php.ini ra bạn tìm và sửa cho minh các dòng sau.

  • upload_max_filesize 1G
  • post_max_size 512M
  • memory_limit 512M
  • max_execution_time 300

Bước 2: Khởi động lại dịch vụ

systemctl restart lscpd
systemctl restart lsws

Bây giờ bạn hãy upload file lên và xem kết quả nhé. Còn bên dưới là kết quả của mình.

Can not be uploaded Error message CyberPanel

Chúc các bạn thực hiện thành công với bài hướng dẫn Fix lỗi can not be uploaded Error message CyberPanel.0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments