Chuyển 0 đ thành chữ “Liên hệ” trong wordpress woocommerce

Đoạn code dưới đây sẽ giúp các bạn chuyển 0đ thành chữ “Liên hệ”. Bạn chỉ cần chèn đoạn code sau vào file functions.php của theme bạn đang sử dụng là được
function devvn_wc_custom_get_price_html( $price, $product ) {

if ( $product->get_price() == 0 ) {

if ( $product->is_on_sale() && $product->get_regular_price() ) {

$regular_price = wc_get_price_to_display( $product, array( 'qty' => 1, 'price' => $product->get_regular_price() ) );
$price = wc_format_price_range( $regular_price, __( 'Free!', 'woocommerce' ) );

} else {

$price = '<span class="amount">' . __( 'Liên hệ', 'woocommerce' ) . '</span>';

}

}

return $price;

}

add_filter( 'woocommerce_get_price_html', 'devvn_wc_custom_get_price_html', 10, 2 );

Chuyển giá thành “Liên hệ” khi hết hàng

function devvn_oft_custom_get_price_html( $price, $product ) {

if ( !is_admin() && !$product->is_in_stock()) {

$price = '<span class="amount">' . __( 'Liên hệ', 'woocommerce' ) . '</span>';

}

return $price;

}

add_filter( 'woocommerce_get_price_html', 'devvn_oft_custom_get_price_html', 99, 2 );


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *