Cách Lấy toàn bộ data bài viết của Blogspot

Lấy toàn bộ dữ liệu (DATA) của Blogspot bất kỳ và cách ngăn chặn

Lấy dữ liệu về máy

Copy đường link dưới:

http://diachi.blogspot.com/atom.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=Y

Y: số bài muốn lấy